Köpa kött?

Är du intresserad av bra mat, så kan du köpa nöt- eller lammkött från oss. Titta längre ner på sidan för information om hur du gör om du är intresserad av detta.

Betesbaserad matproduktion!

För att djur- och markhälsans skull så har alla våra djur tillgång till utevistelse året om, och de betar så stora delar av året som möjligt.

Regenerativt lantbruk?

Vi driver gården med regenerativa metoder, för miljöns, djurens och människans skull. Längre ner kan du läsa mer om vad detta innebär.

Köpa kött?

Vi säljer kött från gårdens fjällkor och lantrasfår. Korna är av Fjällras och fåren är allmogefår med ursprung från Härjedalen. Vi säljer främst kött på sensommar och höst, och vill du veta mer så tar du kontakt med Åsa. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Regenerativt lantbruk

Genom det som kallas ”Regenerativt lantbruk” fokuserar vi på att öka fotosyntesen och bygga biodiversitet och jordhälsa och att förbättra vatteninfiltrationen och mineralkretsloppet i vårt landskap. Genom att samarbeta med naturens egna processer kan man ökar jordens avkastning och binda ner kol ur atmosfären. Det regenerativa lantbruket syftar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

”Re-generera” kan översättas som ”åter-uppbygga”.

Vi är organiserade i den regenerativa rörelsen. Internationellt genom nätverket Savory Institute, på Europeisk nivå i alliansen EARA och inom Sverige genom föreningen Regenerativt Sverige. Vill du veta mer om regenerativt lantbruk så kan du läsa vidare på deras hemsidor, genom att klicka på länkarna här:

Holistic management

Sedan många år arbetar vi med ett beslutssystem som kallas ”Holistic management”. Det är utformat för att kunna ta vettiga beslut när man hanterar komplexa system, som till exempel när man har med biologi, ekonomi och människor att göra. Vill du veta mer så berättar vi gärna om vad detta innebär, eller läs mer om det på Regenerativt Sveriges och Savory Institutes hemsidor.

Välkommen att ta kontakt:

Åsa Vilhelmsson

Utöver arbetet hemma på gården så arbetar jag även inom folkbildningen, på Bäckedals folkhögskola, med kurser som rör jordbruk, hantverk, mat och hållbarhet.

Mail: haskens.sillerbo@gmail.com

Mobil: 070-60 34 583

Anders Assis

Min tid delas mellan jordbruket och mitt arbete på Ljusdalsbygdens museum. Bägge verksamheterna arbetar med framtiden, men på museet är historien mitt redskap.

Mail: anders.assis@ljm.se    

Mobil:  070-60 33 029